Kværner avslutter avtale

Kværner ASA har avsluttet price-swap-avtale.

Børs

Kværner ASA har i dag avsluttet price-swap-avtalen som opprinnelig ble inngått 9. september 2004. Avtalen omfatter 555.923 aksjer og ble lukket til kurs 67,01 kroner. Kværner ASA har i dag avsluttet price-swap-avtalen som opprinnelig ble inngått 9. september 2004. Avtalen omfatter 555.923 aksjer og ble lukket til kurs 67,01 kroner. Kværner ASA kontrolleres av Kjell Inge Røkke. Røkke er styremedlem i Kværner ASA og styreformann i Aker ASA.

Nyheter
Børs