Kvaerner Power, som er en del av Aker Kværner-gruppen, har fått en boiler-kontrakt fra finske UPM. Kontrakten har en verdi på om lag 20 millioner euro.Kvaerner Power, som er en del av Aker Kværner-gruppen, har fått en boiler-kontrakt fra finske UPM. Kontrakten har en verdi på om lag 20 millioner euro.