EUs handelskommissær Peter Mandelson har ifølge Bergens Tidende formelt foreslått en minstepris på 2,70 euro (22 kroner ) for salg av norsk laks til EU-markedet. EUs handelskommissær Peter Mandelson har ifølge Bergens Tidende formelt foreslått en minstepris på 2,70 euro (22 kroner ) for salg av norsk laks til EU-markedet. Før helgen steg lakseprisen til over 25 kroner. I første omgang vil derfor EUs minstepris ikke være noe vesentlig problem for de norske eksportørene.Forslaget er ute til en skriftlig høring i resten av Europakommisjonen.