Orkla starter i dag gjennomgangen av tilbudsplikten på det svenske selskapet Sapa, som fulgte i kjølvannet av konsernets kjøp av Elkem. Det kan koste 1,8 milliarder kroner. Orkla starter i dag gjennomgangen av tilbudsplikten på det svenske selskapet Sapa, som fulgte i kjølvannet av konsernets kjøp av Elkem. Det kan koste 1,8 milliarder kroner. - Dette skulle ikke ha skjedd. Vi liker best at saker kommer opp på en ryddig og ordentlig måte. Det har ikke vært tilfellet i denne saken. Den har kommet opp på en rotete måte, sier informasjonsdirektør Ole Kristian Lunde i Orkla til Aftenposten.- Vi vil umiddelbart starte arbeidet med å gå igjennom saken. Alle sider skal bli belyst. Når det er gjort, vil vi redegjøre for alle styrende organer i Orkla, ned til minste detalj, om hva som skjedde. Vi vil først rapportere videre til dem. Deretter vil vi gå ut eksternt med informasjon, avslutter Lunde.