DnB Nor Markets slår fast at DnB Nor Markets slår fast atmed oppdraget i Barentshavet er inne i en spennende periode. Eventuelle funn vil ifølge meglerhuset kunne legge press på oljeselskapene med hensyn til posisjonering i forkant av sommerens blokktildeling. med oppdraget i Barentshavet er inne i en spennende periode. Eventuelle funn vil ifølge meglerhuset kunne legge press på oljeselskapene med hensyn til posisjonering i forkant av sommerens blokktildeling. - Tilbudet av ultra-dypvannsrigger er begrenset og Ocean Rig er med sine relativt korte kontrakter godt eksponert for en rateoppgang, skriver DnB Nor Markets i en rapport i dag. Den anslås at ratenivået vil kunne komme opp i 300.000 dollar per dag innen 2006.Meglerhuset mener også at den åpne eierstruktruren kombinert med det stramme riggmarkedet gjør selskapet til en mulig oppkjøpskandidat.Kursmålet heves fra 30 til 40 kroner, mens dagens kurs er 35,10 kroner, opp 1,7 prosent.