Nekter Røkke-forlik

Flere av de tidligere Norway Seafood-aksjonærene nekter forlik med Kjell Inge Røkke.

Børs

DN skriver i dag at flere at de tidligere minoritetsaksjonærene i Norway Seafoods nekter å inngå forlik med Kjell Inge Røkke. Dermed er det uklart hva som skjer, selv om storparten har akseptert.Røkkes forlikstilbud forutsetter aksept fra samtlige minoritetsaksjonærer. Hva som skjer dersom full aksept ikke oppnås er uklart.

Nyheter
Børs