Den nye sjefen i Den nye sjefen i , Rolf Stub, signaliserer at han har tro på selskapet. Ifølge en børsmelding har han kjøpt 12.500 aksjer i selskapet til kurs 119,69 kroner per aksje. Ny beholdning er 12.500 aksjer., Rolf Stub, signaliserer at han har tro på selskapet. Ifølge en børsmelding har han kjøpt 12.500 aksjer i selskapet til kurs 119,69 kroner per aksje. Ny beholdning er 12.500 aksjer.