Observer med oppkjøp

Observer foretar et oppkjøp i USA.

Børs

Medieovervåkingsselskapet Observer kjøper det amerikanske medieanalyseselskapet Delahaye, som har virksomhet i USA og Storbritannia. Medieovervåkingsselskapet Observer kjøper det amerikanske medieanalyseselskapet Delahaye, som har virksomhet i USA og Storbritannia. Delahayes kundedatabase domineres av selskapet på den amerikanske Fortune 1000-listen. Den årlige omsetningen er på rundt ni millioner dollar.Oppkjøpet gir en viss positiv effekt på Observers fortjeneste per aksje og kontantstrøm, opplyses det i en meldnig..Delahaye konsolideres i Observer fra årsskiftet. Selger er det børsnoterte amerikanske selskapet Medialink.Ifølge Reuters betaler Observer åtte millioner dollar for selskapet.

Nyheter
Børs