Øker bankbud

SpareBank 1 Midt-Norge øker budet på Romsdals Fellesbank.

Børs

SpareBank 1 Midt-Norge har besluttet å øke tilbudsprisen til kroner 171 per aksje. Frist for aksept av tilbudet er samtidig forlenget til fredag 14 januar 2005. Kravet om 90 prosent akseptgrad er frafalt. SpareBank 1 Midt-Norge har besluttet å øke tilbudsprisen til kroner 171 per aksje. Frist for aksept av tilbudet er samtidig forlenget til fredag 14 januar 2005. Kravet om 90 prosent akseptgrad er frafalt. SpareBank 1 Midt-Norges strategi står fast. Et flertall av Romsdals Fellesbank ASA sine aksjonærer ønsker en integrasjon mellom disse to bankene fordi det er til det beste for landsdelen, kundene, ansatte og eierne, skriver banken i en melding.SpareBank 1 Midt-Norge vil på nytt beklage at styret i Romsdal Fellesbank ASA fortsatt avviser enhver henvendelse om en dialog.

Nyheter
Børs