Olympia Holding AS har 18. januar 2005 kjøpt 41.100 aksjer i Olympia Holding AS har 18. januar 2005 kjøpt 41.100 aksjer i til kurs 118,68 kroner. Olympia Holding AS eier etter transaksjonen 5.091.704 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 10,79 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. til kurs 118,68 kroner. Olympia Holding AS eier etter transaksjonen 5.091.704 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 10,79 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.