Opp 59 prosent

Catch-konsernet gleder seg over en pen kundeøkning.

Børs

Catch-konsernet leverte netto 1.750 linjer i desember i fjor, tilsvarende en økning på 59 prosent fra desember året før da konsernet leverte 1.100 linjer netto. Catch-konsernet leverte netto 1.750 linjer i desember i fjor, tilsvarende en økning på 59 prosent fra desember året før da konsernet leverte 1.100 linjer netto. Antall netto leverte linjer til private husholdninger utgjorde i desember 1.450, mens antall linjer levert til bedriftsmarkedet utgjorde 300 linjer.Totalt hadde Catch 44.750 linjer i drift ved utgangen av 2004.

Nyheter
Næringsliv