Ifølge DnB Nor Markets vil en sletting og eventuelt senere refinansieringen av gjelden til Aker til bedre betingelser, kunne få frem utbyttekapasiteten som ligger i selskapet. Kursmålet heves fra 80 til 85 kroner. Ifølge DnB Nor Markets vil en sletting og eventuelt senere refinansieringen av gjelden til Aker til bedre betingelser, kunne få frem utbyttekapasiteten som ligger i selskapet. Kursmålet heves fra 80 til 85 kroner. I går sluttet Aker på 78 kroner.