Det deles ut opsjoner i Tandberg Television. Konsernsjef Eric Cooney er tildelt 130.000, mens finansdirektør Fraser Park er tildelt 75.000 opsjoner, går det frem av en børsmelding. Det deles ut opsjoner i Tandberg Television. Konsernsjef Eric Cooney er tildelt 130.000, mens finansdirektør Fraser Park er tildelt 75.000 opsjoner, går det frem av en børsmelding. Samtidig er Oran Cassem, Alan Heald og Helen Karlsen tildelt hhv. 75.000, 20.000 og 8.000 opsjoner.Opsjonene, som er tildelt i tråd med i programmet vedtatt av generalforsamlingen i 2004, har en innløsningskurs på 54,75 kroner. 1,3 millioner opsjoner er tilgjengelig i programmet, og utdeling vil ifølge meldingen bli sluttført tidlig i februar.2003- og 2004-opsjonene kan utøves fra sent i februar 2005, mens de delt ut i 2005 kan utøves i februar 2006.