Orkla kupper Elkem

Orkla overtar aksjemajoriteten i Elkem, og legger nå inn et bud på alle aksjene i selskapet.

Publisert 10. jan. 2005 kl. 08.06
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 03.20
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 167 ord
Orkla har i dag inngått avtaler om å erverve Folketrygdfondets, Storebrand Livsforsikring AS's og DnB NOR Bank ASAs til sammen 5.018.037 aksjer i Elkem for 235 kroner pr. aksje. Orkla har i dag inngått avtaler om å erverve Folketrygdfondets, Storebrand Livsforsikring AS's og DnB NOR Bank ASAs til sammen 5.018.037 aksjer i Elkem for 235 kroner pr. aksje. Orkla eier etter dette i alt 24.655.035 aksjer, svarende til 50,03 prosent av aksjene og stemmene i Elkem. Orkla passerer dermed grensen for tilbudsplikt, og vil gi pliktig tilbud på alle utestående aksjer i Elkem forutsatt at Orklas bedriftsforsamling gir sin tilslutning til dette i sitt møte 13. januar.I tillegg til kontantvederlaget på 235 kroner pr. aksje, gir de inngåtte avtaler selgerne rett til et tilleggsvederlag dersom Orkla i perioden frem til utløpet av mars 2006 kjøper eller selger aksjer i Elkem, og den veide gjennomsnittskursen pr. aksje i slike transaksjoner overstiger 235 kroner. Tilleggsvederlaget skal da være et kontantbeløp tilsvarende differansen mellom den veide gjennomsnittskursen og 235 kroner.