Pareto kjøper bevis

Pareto-fond kjøper seg opp i Sparebanken Møre.

Børs

Aksjefond forvaltet av Pareto Forvaltning har i dag kjøpt 21.500 grunnfondsbevis i Sparebanken Møre. Fondene eier per i dag 295.050 Sparebanken Møre-bevis. Dette tilsvarer 5,34 prosent av bevisene i selskapet.Aksjefond forvaltet av Pareto Forvaltning har i dag kjøpt 21.500 grunnfondsbevis i Sparebanken Møre. Fondene eier per i dag 295.050 Sparebanken Møre-bevis. Dette tilsvarer 5,34 prosent av bevisene i selskapet.

Nyheter
Børs