Populære aksjer

Emisjonen i Islandsbanki ble kraftig overtegnet.

Børs

Tegningsrettsemisjonen i Islandsbanki ble avsluttet tirsdag 4. januar med betydelig overtegning. 1,5 milliarder aksjer ble utstedt til 10,65 islandske kroner per aksje, noe som gav en samlet tegning på 16 milliarder islandske kroner (257 millioner dollar). Tegningsrettsemisjonen i Islandsbanki ble avsluttet tirsdag 4. januar med betydelig overtegning. 1,5 milliarder aksjer ble utstedt til 10,65 islandske kroner per aksje, noe som gav en samlet tegning på 16 milliarder islandske kroner (257 millioner dollar). Totalt 4.153 aksjonærer som eier 87 prosent av banken deltok i emisjonen. Overtegningen ble 42 prosent. Overtegning har blitt allokert i samsvar med aksjonærenes tegningsretter.Med henvisning til tidligere meddelelser til børsen vil styret i Islandsbanki i dag ta stilling til hvorvidt banken skal benytte fullmakten til å utstede en rettet emisjon på inntil 500 millioner aksjer. Konklusjonen fra styret vil bli meddelt markedet før åpning torsdag.

Nyheter
Børs