Reiten vil ha Dong?

Uttalelser fra Hydro-sjef Eivind Reiten tolkes som om han vil delta i budkrig på danske energiselskap.

Børs

I Danmark er det konkrete planer om å fusjonere statlige olje- og gasselskapet Dong og kraftselskapet Elsam. Det svenske helstatlige Vattenfall forsøkt å stanse fusjonen ved å legge et bud på aksjer i Elsam.Det kan forårsake budkrig på danske energiselskaper og uttalelser fra Hydro-sjef Eivind Reiten i Aftenposten mandag kan tolkes som om han vil delta, skriver Aftenposten.Hele den danske energisektoren er i spill og flere kilder avisen har vært i kontakt med sier at det kan tenkes at en norsk deltager vil være interessant for danskene.Elsam og Dong tilsammen er verdsatt til vel 40 milliarder kroner. De to selskapene har tilsammen en omsetning på vel 20 milliarder. Børsverdien for Hydro er vel 100 milliarder og energidelen av konsernet omsetter for tre ganger så mye som det påtenkte danske konsernet, skriver Aftenposten.Hydros generaldirektør har på den hjemlige arena ikke stengt døren for en fusjon med Statkraft, og signaliserte i går altså en viss appetitt på norske og nordiske kraftselskap.

Nyheter
Børs