Ledelsen i Nordic Semiconductor varsler om at driftsresultatet for Q4 2004 blir lavere enn forventningene i markedet. Selskapet vil få driftsinntekter på 74,8 millioner kroner og et driftsresultat på minus 0,8 millioner kroner, opplyser selskapet.Driften blir blant annet belastet 6,9 millioner kroner i avsetning til påløpt arbeidsgiveravgift på løpende opsjoner smo betales av opsjonshaver og ikke selskapet, 2 milliner for påløpt tilleggsarbeidsgiveravgift i Q4 grunnet positiv utvikling, 3,8 millioner som korreksjon av mangelfull registrering av varekost i tidligere kvartaler samt 1,7 millioner i utbetalt bonus til adm. direktør.Styret og administrasjonen opplyser at det er igangsatt nødvendige tiltak for å hindre gjentagelse.