Resultatvarsel

Rieber & Søn forteller markedet at salget ikke går så bra som ventet.

Børs

Rieber & Søn forteller at salget i fjerde kvartal 2004 ble 1-2 prosent svakere enn i fjerde kvartal 2003. Salgsutviklingen i fjerde kvartal startet med en svak oktober, delvis på grunn av færre salgsdager. Dette ble ikke kompensert i desember, til tross for flere salgsdager i romjulen. Rieber & Søn forteller at salget i fjerde kvartal 2004 ble 1-2 prosent svakere enn i fjerde kvartal 2003. Salgsutviklingen i fjerde kvartal startet med en svak oktober, delvis på grunn av færre salgsdager. Dette ble ikke kompensert i desember, til tross for flere salgsdager i romjulen. Den organiske salgsnedgangen i fjerde kvartal vil være på ca. 3 prosent. For året som helhet vil den organiske salgsveksten bli på knapt 1 prosent, som korrigert for streiken kan justeres til vel 2 prosent.- Årsaken til en svakere salgsutvikling i 4Q er sammensatt. Det er grunn til å regne med at temporære svingninger (lagervariasjoner i handelen m.m.) har spilt en viss rolle. En skjerpet konkurransesituasjon og prispress hos kjedene har, for noen kategoriers vedkommende, bidratt til den negative utviklingen. Markedsandelene er i hovedsak uendret, skriver Rieber & Søn i en børsmelding.Konsekvensen vil bli et svakere EBITA i fjerde kvartal 2004 sammenlignet med fjerde kvartal 2003. For året som helhet vil EBITA-fremgangen være i underkant av 10 prosent. Nærmere redegjørelse vil bli gitt ved kvartalsrapporteringen 27. januar.

Nyheter
Næringsliv