Selger Gyldendal

Innsider selger samtlige aksjer i Gyldendal.

Børs

Jens Vig, som er varamedlem i styret i Ark Bokhandel AS, et heleid datterselskap av Jens Vig, som er varamedlem i styret i Ark Bokhandel AS, et heleid datterselskap av Gyldendal ASA, har per 6. september 2004 avhendet alle sine 5.200 aksjer i Gyldendal. Salgskurs er 300 kroner per aksje. , har per 6. september 2004 avhendet alle sine 5.200 aksjer i Gyldendal. Salgskurs er 300 kroner per aksje. Meldingen kommer lovlig sent. Det vanlige er å melde om innsidesalg senest før børsåpning dagen etter at handelen har funnet sted.

Nyheter
Børs