Som følge av at Olav Dalen Zahl fratrer sin stilling som konsernsjef i Aktiv Kapital ASA, har han erklært utøvelse av sin gjenværende opsjon til å tegne 12.500 nye aksjer i selskapet til kurs 52 kroner per aksje. Som følge av at Olav Dalen Zahl fratrer sin stilling som konsernsjef i Aktiv Kapital ASA, har han erklært utøvelse av sin gjenværende opsjon til å tegne 12.500 nye aksjer i selskapet til kurs 52 kroner per aksje. Det er samtidig inngått avtale om å selge/kjøpe 90.000 aksjer til kurs 122 kroner per aksje mellom ham og John Fredriksens Geveran Trading Company AB.Gjenværende beholdning for Dalen Zahl vil etter dette salget være 55 000 opsjoner til utøvelseskurs 130 kroner 13. mai 2005.Ny beholdning for Geveran Trading Company vil være 13.946.893 aksjer. I tillegg eier søsterselskapet Geveran Trading Company Ltd. 4.810.869 aksjer. Samlet eier de to selskapene dermed 18 757 762 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 39,75 prosent av samtlige aksjer og etter utstedelse av 12.500 nye aksjer.