Sikrer nye kunder

NextGenTel forteller om flere tusen nye bredbåndslinjer.

Børs

NextGenTel rapporterer en kundevekst på netto 2.950 nye bredbåndslinjer i desember måned, og har dermed totalt 95.300 aktive linjer ved utgangen av desember 2004. NextGenTel rapporterer en kundevekst på netto 2.950 nye bredbåndslinjer i desember måned, og har dermed totalt 95.300 aktive linjer ved utgangen av desember 2004. Tilsvarende netto kundevekst i desember 2003 var 1.800 linjer, og det totale antall linjer i drift ved forrige årsskifte var 63.300. Fjerde kvartal 2004 har hatt en vekst på 9.000 aktive linjer, mot en vekst på 8.300 i tilsvarende kvartal 2003.Veksten i 2004 i antall linjer sammenlignet med 2003 har således vært på 32.000 linjer, tilsvarende en vekst på 51 prosent. Inkludert i disse tallene er linjer levert til bedriftsmarkedet. I desember 2004 ble netto tilvekst på 140 aktive bedriftslinjer, slik at totalt netto aktive linjer i bedriftsmarkedet var 9.000 ved utgangen av desember 2004.

Nyheter
Næringsliv