Jan Edvard Thygesen overtar den daglige ledelsen av mobilselskapet SONOFON i Danmark i tillegg til å fortsette som leder for Telenors nordiske mobilvirksomhet, Nordic Mobile, opplyses det i dag. Steen Jespersen slutter som adm. direktør for SONOFON.Beslutningen er truffet i fellesskap mellom SONOFONs nordiske ledelse og Steen Jespersen. Partene har et avvikende syn på strategien for det danske markedet. Sonofon er 100 prosent eid av Telenor.Nordic Mobiles toppsjef og styreformann i SONOFON, Jan Edvard Thygesen, overtar det danske ledelsesansvaret sammen med direksjonen i SONOFON inntil stillingen besettes permanent.