Slik går kronen

De siste valutabevegelsene finner du her.

Børs

Valutanoteringene torsdag morgen viser:

  • EURNOK 8,27EURNOK 8,27
  • EURUSD 1,32EURUSD 1,32
  • USDNOK 6,27USDNOK 6,27
Sammenlignet med gårsdagen betyr det en kronesvekkelse på om lag ett øre mot euro og om lag tre øre mot dollar. Styrkeforholdet dollar/euro viser seg nogenlunde uendret.

Nyheter
Næringsliv