Snart enige om pant?

De tyske kjedene kan bli enige om et pantesystem allerede i 1. kvartal i år.

Børs

Prosessen mot et enhetlig pantesystem i Tyskland ruller videre. I dag har styret i handelens bransjeorganisasjon AGVU (Arbeitsgemeinschaft, Verpackung und Umwelt) sittet i møte, og av en pressemelding sendt ut i etterkant ser det ut som kjedene prøver å bli enige i løpet av 1. kvartal 2005. Prosessen mot et enhetlig pantesystem i Tyskland ruller videre. I dag har styret i handelens bransjeorganisasjon AGVU (Arbeitsgemeinschaft, Verpackung und Umwelt) sittet i møte, og av en pressemelding sendt ut i etterkant ser det ut som kjedene prøver å bli enige i løpet av 1. kvartal 2005. - Etter vårt syn må de ansvarlige foretak og organisasjoner i handel og industri komme til en forståelse i 1. kvartal 2005, for at et funksjonsdyktig fellessystem for retur av pantepliktig emballasje skal være oppe til midten av 2006, heter det.Uttalelsen kommer etter at AVGU lenge har vært innbitte motstandere av pant.Åpen strukturVidere mener organisasjonen at pantesystemet må ha en åpen struktur. Denne skal legge til rette for konkurranse mellom de ulike løsningene, og skal så kunne bindes sammen med dagens ordninger.Forutsetningen for å få på plass et system er ifølge meldingen clearingavtale til en rimelig kostnad.AVGU ønsker også en felles sikkerhetsstandard, som ikke setter noen tilbydere av panteløsninger foran andre. Målet er at de tekniske løsningene bevarer bredden av drikkevareemballasje.Tomra-aksjen er opp 0,9 prosent til 33,90 kroner på Oslo Børs. Repant-aksjen er ikke omsatt i det unoterte markedet, og står fortsatt i 43 øre.

Nyheter
Børs