Bruddet på den negative divergensen sist mandag ga signal om at markedet skal videre opp. Kjøpssignal. Svingningene i RSI-chartet den siste tiden har imidlertid vært små og i midten av uken slo var RSI-kurven igjen tilbake under den fallende trendlinjen. Det vitner om en retningsløshet når det gjelder stigningtakt.På kort sikt er det 240-nivået som nå er litt kritisk. Fall under 239,75 vil være et lite svakhetstegn, men fallet trenger i så fall ikke bli større enn ned til 238-nivået. Fall under 234 vil være mer kritisk. På oversiden vil et løft forbi 243 signalisere videre oppgang.Det viktige på lengre sikt er imidlertid å legge merke til at undertonen i markedet og i RSI-chartet er positiv. Både på kort og lang sikt. Det betyr ikke at det ikke kan komme svingninger, men at vi ikke kan se tekniske signaler som varsler fare for et kraftig fall i ukene som kommer.Vær imidlertid oppmerksom på utviklingen i Hovedindeksen i uken som kommer. Blir det etablert en topp under tidligere topp, vil det være et lite svakhetstegn.