Orkla og Stiftelsen Fritt Ord kjøper 27 prosent av aksjene i XXL, ifølge Finansavisen i en handel som priser sportskjeden til 300 millioner kroner. Orkla og Stiftelsen Fritt Ord kjøper 27 prosent av aksjene i XXL, ifølge Finansavisen i en handel som priser sportskjeden til 300 millioner kroner. - Vi har hatt mange interessenter, og det er disse to som nå går inn. Dette er investorer som stod høyt på vår liste. Vi hadde andre som var villige til å gå inn med mer, men det viktigste er at disse to er langsiktige. Vi bygger et handelsselskap som skal være etablert i Norden, og da må du ha med deg aktører som skjønner at det tar noe tid, sier gründer og storaksjonær Øivind Tidemandsen i XXL.Orklas 50 millioner kroner sikrer selskapet 17 prosent av aksjene, mens Fritt Ord ifølge avisen tar ti prosent av aksjene med sine 30 millioner kroner.