Administrerende direktør Ragnar Sjoner i Norsk Tillitsmann vil ifølge DN ha et ord med i laget i forbindelse med utbytteutbetalinger fra Aker ASA. Sjoner, som representerer obligasjonseierne i et lån til Aker, sier selskapet har adgang til å utbetale utbytte, men dersom det overstiger en viss størrelse, skal selskapet tilby seg å kjøpe tilbake obligasjoner. Administrerende direktør Ragnar Sjoner i Norsk Tillitsmann vil ifølge DN ha et ord med i laget i forbindelse med utbytteutbetalinger fra Aker ASA. Sjoner, som representerer obligasjonseierne i et lån til Aker, sier selskapet har adgang til å utbetale utbytte, men dersom det overstiger en viss størrelse, skal selskapet tilby seg å kjøpe tilbake obligasjoner. - (..) Jeg legger til grunn at vi vil ha en dialog med selskapet om disse spørsmålene fremover her, sier Sjoner.Konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker ASA åpnet i går for et utbytte på 80-250 millioner kroner.