Sunde kjøper aksjer?

Er det Olav Nils Sunde som har kjøpt storpost i Gresvig i dag? Aksjen stiger markert.

Børs

Før børs ble en post på 1,1 millioner Gresvig-aksjer omsatt utenfor børs. Posten tilsvarer 5,55 prosent av aksjene i selskapet. Før børs ble en post på 1,1 millioner Gresvig-aksjer omsatt utenfor børs. Posten tilsvarer 5,55 prosent av aksjene i selskapet. Det er foreløpig ikke flagget noen kjøper eller selger av aksjene.Olav Nils Sunde kjøpte seg i fjor opp i Gresvig. Ifølge Reuters står Sundes selskap ONS Invest oppført med 34,28 prosent av aksjene.Dersom det er Sunde som har kjøpt dagens post, vil han kontrollere 39,83 prosent, som er nær grensen for tilbudsplikt på 40 prosent.Gresvig stiger syv prosent til 46 kroner, som er den høyeste noteringen siden slutten av 2000.

Nyheter
Børs