Svake USA-tall

Den amerikanske ledigheten øker mer enn ventet.

Børs

Ferske tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) steg fra 321.000 per 25. desember til 364.000 per 1. januar. Ifølge Reuters var det ventet at tallet skulle ende på 331.000.Ferske tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) steg fra 321.000 per 25. desember til 364.000 per 1. januar. Ifølge Reuters var det ventet at tallet skulle ende på 331.000.

Nyheter
Næringsliv