Ementor har nok en gang gått ut med et resultatvarsel. Resultatet i fjerde kvartal 2004 forventes å bli på minus 20 millioner kroner (før restruktureringsavsetning). Ementor har nok en gang gått ut med et resultatvarsel. Resultatet i fjerde kvartal 2004 forventes å bli på minus 20 millioner kroner (før restruktureringsavsetning). I forbindelse med rapportering av fjerde kvartal vil det bli bokført en restruktureringsavsetning på 65 millioner kroner. Derav utgjør 45 millioner kroner avsetning knyttet til virksomheten i Danmark. Denne avsetningen ble varslet ved rapportering av tredje kvartal 2004.20 millioner kroner er relatert til kostnader for skifte av konsernsjef i Ementor ASA og administrerende direktør i Ementor Norge AS, samt nedbemanning av konsernstaber (som meldt i børsmelding 12. januar).Kontantstrømmen i fjerde kvartal var positiv. Kontantbeholdning ved utgangen av 2004 var på 558 millioner kroner.