Kursoppgangen i Ocean Rig har hittil sikret deltakerne i selskapets opsjonsprogram en urealisert gevinst på 30 millioner kroner, melder DN. Arbeidende styreleder Geir Aune har allerede realisert en gevinst på nær ni millioner kroner.Det var rett før julaften i fjor at en gruppe fondsforvaltere og investeringsbanker presset gjennom et nytt opsjonsprogram i Ocean Rig.