Trekker bankbud

Kampen om Romsdals Fellesbank er over etter at bud nå trekkes.

Børs

Styret i Sparebanken Møre har i styremøte i dag vedtatt ikke å øke prisen i tilbudet til aksjonærene i Romsdals Fellesbank. Ut fra hensynet til de ansatte og aksjonærene i Romsdals Fellebank, har styret i Sparebanken Møre også vedtatt å trekke tilbudet overfor aksjonærene i Romsdals Fellesbank. Alle aksjonærene i Romsdals Fellesbank som ønsker det, kan dermed benytte seg av det høyeste budet. Styret i Sparebanken Møre har i styremøte i dag vedtatt ikke å øke prisen i tilbudet til aksjonærene i Romsdals Fellesbank. Ut fra hensynet til de ansatte og aksjonærene i Romsdals Fellebank, har styret i Sparebanken Møre også vedtatt å trekke tilbudet overfor aksjonærene i Romsdals Fellesbank. Alle aksjonærene i Romsdals Fellesbank som ønsker det, kan dermed benytte seg av det høyeste budet. Beslutningen er fattet på bakgrunn av en helhetlig vurdering, blant annet av de finansielle og strategiske forhold med betydning for Sparebanken Møre, herunder at prisen er blitt så høy at det er risiko for at en ikke vil klare å skape merverdi for Sparebanken Møres grunnfondsbeviseiere og kunder.Sparebanken Møre blir nå den eneste selvstendige banken over en viss størrelse i Møre og Romsdal. Sparebanken Møre vil derfor sette ytterligere fokus og ressurser inn på å videreutvikle en sterk regionalt forankret bank med regional beslutningsstruktur og betydelig regional kompetanse til glede for kunder, lokalsamfunn, bankens ansatte og grunnfondsbeviseierne.Styret i Sparebanken Møre vil til slutt gi uttrykk for at det setter stor pris på at en i prosessen har oppnådd bred støtte for sitt tilbud fra både kunder, aksjonærer, styret, ledelsen og de ansatte i Romsdals Fellesbank, og at Sparebanken Møres kandidatur også har mottatt støtte fra det politiske miljøet både lokalt og regionalt, heter det i en melding.

Nyheter
Børs