Investra ASA eier fem millioner aksjer i Privatbanken ASA, som utgjør 10 prosent av aksjekapitalen, fremgår det av en børsmelding. Investra ASA eier fem millioner aksjer i Privatbanken ASA, som utgjør 10 prosent av aksjekapitalen, fremgår det av en børsmelding. Fram Management AS har gjennom emisjon og erverv av aksjer i Investra ASA blitt eier av 92 prosent av aksjene i Investra ASA. Fram Management AS har til hensikt å by på resterende åtte prosent av aksjene i Investra ASA.Fram Management AS blir således indirekte eier av 10% av aksjene i Privatbanken ASA. Fram Management AS eies av familien Torstein Tvenge.