Ukens aksjehandler

Nytt år, nye muligheter. Se hvordan innsiderne starter det nye børsåret her.

Børs

Meldepliktige handler i perioden fom. 30/12/2004 tom. 06/01/2005:BIRD - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2004-12-30 08:08:17 Jørgen Bredesen, CEO of Birdstep Technology ASA has on December 29th 2004 sold 80,000 shares in Birdstep at an average price of NOK 11,01 per share. Following the transaction Bredesen holds 300,000 options in Birdstep Technology. TEN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2004-12-30 09:25:00 Please be advised that Sea Consolidation S.A. purchased 2,000 shares in the NYSE, of Tsakos Energy Navigation Ltd. ticker symbol (TNP), on Wednesday 29/12/2004, on an average price of $35.1113. Its adjusted holdings following this purchase are 1,125,800 shares. BNB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2004-12-30 10:26:16 Jan Kaare Tapper har 30.12.2004 akseptert frivillig tilbud fremsatt av Islandsbanki om kjøp av hans 200 aksjer i BNbank ASA for NOK 340,- pr. aksje. Etter salget eier han ingen aksjer i Bolig- og Næringsbanken ASA. SCH - MELDEPLIKTIG HANDEL 2004-12-30 11:32:54 Cato A. Holmsen, styremedlem i Schibsted ASA, har i dag kjøpt 1000 aksjer i selskapet til NOK 171,- pr. aksje. TFDS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2004-12-30 12:29:20 Konsernsjef Tor Lægreid i TFDS har i dag kjøpt 1000 aksjer i TFDS til gjennomsnittskurs kr 85,00. Ny beholdning er 4901 aksjer. GRR - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-03 08:07:34 Det meldes herved salg av 12.755.254 aksjer tilsvarende 10,01% av selskapet, fra A/S Rederiet Odfjell til Norchem ApS, Danmark. Sistnevnte selskap kontrolleres av Dan Odfjells familie, og transaksjonen har funnet sted til dagens sluttkurs Kr.4,45 per aksje. Dan Odfjell er både aksjonær og administrende direktør i A/S Rederiet Odfjell, og er også styremedlem i Green Reefers ASA. HJE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-03 08:20:58 Styremedlem i Hjellegjerde ASA, Tore G. Drivenes, har gjennom sitt heleide selskap God Driv AS den 30.12.04 kjøpt 12 173 aksjer aksjer i HJE til kurs 44,70. Tore G. Drivenes eier etter dette 483 894 aksjer i selskapet og 500 000 forwardkontrakter i selskapet, samt rettighet og plikt til erverv av 540 503 aksjer i selskapet. Samlet utgjør dette 28,20 % av utestående aksjer i Hjellegjerde ASA. TEN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-03 09:28:57 Please be advised that Sea Consolidation S.A. purchased 5,000 shares in the NYSE, of Tsakos Energy Navigation Ltd. ticker symbol (TNP), on Friday 31/12/2004, on an average price of $35.88. Its adjusted holdings following this purchase are 1,130,800 shares. DNO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-03 09:43:08 Selskaper kontrollert av styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har torsdag 30. desember 2004 solgt 60.000 aksjer i DNO til kurs NOK 27,26. Aksjer kontrollert av styreformann privat og gjennom selskaper er etter dette totalt 5.846.824 DNO aksjer FOE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-03 09:50:02 Den 30. desember 2004 erklærte ansatte i FOE 22.500 opsjoner i Selskapet til kurs 85 kroner. Herunder erklærte primærinnsider i selskapet, finanssjef Per Sølvberg, 10 000 opsjoner. Av primærinnsidere i Selskapet erklærte finanssjef Per Sølvberg 10.000 opsjoner, og aksjene ble solgt i markedet samme dag til kurs 86,28 kroner. I tillegg solgte Sølvberg 7.834 aksjer til kurs 86,25. Ny beholdning er 0 aksjer og 0 opsjoner. Nærstående av Per Sølvberg kjøpte samme dag 9.000 aksjer i Selskapet til kurs 86,25. Selskapet har gjennom utstedelse av opsjonene redusert sin beholdning av egne aksjer fra 2 923 894 til 2 901 394. Antall gjenværende opsjoner i Selskapet pr. 3. januar 2005 er 279.511. PSI - MELDEPLIKTIG HANDEL - UTØVELSE OPSJONER ANSATTE 2005-01-03 10:30:32 Pr. 31. desember har det blitt utøvet opsjoner i henhold til selskapets gjeldende opsjonsordning for ansatte med tilsammen 782 331 aksjer til en gjennomsnittskurs på kr. 1,10. Styret har således idag besluttet å forhøye aksjekapitalen tilsvarende. Etter registrering av kapitalforhøyelsen vil selskapets aksjekapital være kr 12 980 977,8, fordelt på 129 809 778 aksjer, hver pålydende kr 0,10. Kapitalforhøyelsen vil bli registrert så raskt som praktisk mulig. Følgende primærinsideres nye beholdning etter utstedelse av aksjene er: Konsernsjef Erik Pinnås i PSI Group ASA har 25 737 636 aksjer og 133.333 opsjoner til innløsningskurs kr 1,-. Visekonsernsjef Jørgen Waaler i PSI Group ASA har 1 661 341 aksjer og 133 333 opsjoner til innløsningskurs kr 1,-. Finansdirektør Asgaut Moe i PSI Group ASA har 224 034 aksjer samt 66 667 opsjoner til innløsningskurs kr 1,-. AKER - MELDEPLIKTIG HANDEL: KONSERNSJEF LANGØY KJØPER 2005-01-03 11:56:21 Konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker ASA har i dag, 3. januar 2005, kjøpt 31 000 aksjer i Aker ASA til gjennomsnittlig kurs NOK 64,75. Ny beholdning er 31 000 aksjer. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Lapas AS. RIE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-03 15:30:14 Heidi Vange har den 03.01.05 solgt 140 aksjer i RIE til kurs kr. 55,50. Ny beholdning er 0. TEN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-04 09:30:50 Please be advised that Sea Consolidation S.A. purchased 1,100 shares in the NYSE, of Tsakos Energy Navigation Ltd. ticker symbol (TNP), on Monday 03/01/2005, on an average price of $33.68. Its adjusted holdings following this purchase are 1,131,900 shares. DNO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-04 09:32:42 Selskaper kontrollert av styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har mandag 03. januar 2005 kjøpt 15.000 aksjer i DNO til kurs NOK 26,63. Aksjer kontrollert av styreformann privat og gjennom selskaper er etter dette totalt 5.861.824 DNO aksjer SIEM - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-04 09:49:09 Magne Kristiansen, the CEO of Siem Offshore AS, is an Eligible Shareholder as of 17 November 2004 and has used his right to subscribe for 10,000 shares in SIEM at NOK 24.00 per share in the Subsequent Offering in Siem Offshore Inc. Following the subscription, Magne Kristiansen will own 30,000 shares and convertible bonds that can be converted to 12,500 shares. In addition, Magne Kristiansen will own 220,000 options. KVI - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-04 09:53:24 Kværner ASA har i dag avsluttet price-swap avtalen som opprinnelig ble inngått 9. september 2004. Avtalen omfatter 555.923 aksjer og ble lukket til kurs kr. 67,01. Kværner ASA kontrolleres av Kjell Inge Røkke. Røkke er styremedlem i Kværner ASA og styreformann i Aker ASA. AKER - MELDEPLIKTIG HANDEL: STYREMEDLEM KJØPER 2005-01-04 12:07:23 Styremedlem Harald Magne Bjørnsen i Aker ASA har i dag, 4. januar 2005, kjøpt 700 aksjer i Aker ASA. Aksjene er kjøpt til kurs NOK 68,25. Ny beholdning er 700 aksjer. EID - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-04 12:39:18 Dag Fredrik Arnesen, finansdirektør i Eidsiva Rederi ASA, har i dag kjøpt 500 aksjer i EID til kurs 20,80 og 1.000 aksjer til kurs 20,90. Ny beholdning etter kjøpet er 69.950 aksjer. GGS - NOTIFIABLE TRADE / MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-04 15:28:59 Morten Andersen, Chairman of the Board of GGS, has today bought 20,000 shares in GGS, through his wholly owned company Navigator Strategi & Utvikling. His and related persons/companies GGS holdings after the trade are 110,000 shares and 470,000 options to buy shares. The shares have been purchased at an average price of NOK 7.25 per share. OCR - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-05 08:26:14 Peter A. Oscar Andersen has 4 January 2005 sold 30500 shares in Ocean Rig ASA at a price of NOK 28.3951 per share. Holding after trade: 0 TEN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-05 08:37:14 On 4 January 2005 D. John Stavropoulos executed the purchases indicated below on the NYSE, trade symbol (TNP). D. John Stavropoulos serve as a director and Chairman of The Board of Tsakos Energy Navigation Limited. Amounts Purchase price Time of purchase ------------ -------------- ---------------- 400 shares $32.35 19:52 GMT 600 shares 32.35 19.54 GMT ------------ -------------- 1000 shares $32.35 His adjusted holdings are 66,000 shares BNB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-05 09:03:12 Kirsti Høegh Bjørneset har akseptert tilbudet fra Islandsbanki og solgt sine 50 aksjer i Bolig- og Næringsbanken. PDR - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-05 09:18:00 Selskap kontrollert av styremedlem i PDR, Berge Gerdt Larsen, har 04. januar 2005 kjøpt 200.000 aksjer i PDR til kurs 0,72. Aksjer kontrollert av Berge Gerdt Larsen gjennom selskaper er etter denne transaksjonen totalt 3.079.090. GOD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-05 09:42:26 Konsernsjef Live Haukvik Aker i Goodtech ASA har akseptert tilbudet fra Holmen Industri Invest I AS, og vil selge sin aksjebeholdning i Goodtech ASA på 13 800 aksjer til Holmen Industri Invest I AS, forutsatt at tilbudet fra Holmen Industri Invest I AS blir gjennomført. Sandefjord, 05.01.05 Goodtech ASA Live Haukvik Aker JIN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-05 09:49:50 Mr. S.F. Ng, Chairman of Jinhui Shipping and Transportation Limited (the `Company`), has purchased 746,000 shares of the Company in the Oslo Stock Exchange on 4 January 2005 at an average price of NOK16.3373 per share. Following the above purchases, Mr. S.F. Ng has direct interests in 746,000 shares in the Company. Mr. S.F. Ng also has certain indirect interests in the Company through his interests in Jinhui Holdings Company Limited (listed in Hong Kong) and Fairline Consultants Limited, which respectively have direct interests in 50,100,000 shares of the Company (representing approximately 59.61% interests in the Company) and 494,049 shares of the Company (representing approximately 0.59% interests in the Company) on 4 January 2005. Mr. S.F. Ng is a director of both Jinhui Holdings Company Limited and Fairline Consultants Limited. 5 January 2005 DNO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-05 09:51:38 Styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har tirsdag 04. januar 2005 solgt 900.000 aksjer i DNO til kurs NOK26,50 til et ikke kontrollert selskap. Selskap kontrollert av styreformann i DNO har samme dag kjøpt 20.000 aksjer i DNO til kurs NOK 26,35. Aksjer kontrollert av styreformann privat og gjennom selskaper er etter dette totalt 4.981.824 DNO aksjer. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - OPSJONER 2005-01-06 09:24:36 Orkla ASA innløste den 5. januar 2005 totalt 6.000 opsjoner til strikekurs NOK 132. Etter innløsning eier Orkla 6.510.071 egne aksjer. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.917.845. Orkla ASA innløste den 5. januar 2005 totalt 6.000 opsjoner til strikekurs NOK 132. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.917.845. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen. Etter innløsning eier Orkla 6.510.071 egne aksjer. Dato: 6. januar 2005 PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-06 15:29:30 Rosenlund & Co AS har i dag den 06.01.05 solgt 50.000 aksjer i Profdoc til kurs 80,-. Aksjene er kjøpt tilbake på en 6 måneders termin. Total eksponering etter transaksjonen forblir uendret. Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og Rosenlund & Co AS GYL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-06 15:43:40 Jens Vig, som er varamedlem i styret i Ark Bokhandel AS, et heleid datterselskap av Gyldendal ASA, har pr 6. september 2004 avhendet alle sine 5.200 aksjer i Gyldendal. Salgskurs NOK 300 pr aksje.

Nyheter
Børs