Meglerhusene har i dag oppdatert sine ukeporteføljer. DnB Nor Markets er de mest aktive, og bytter ut tre aksjer. Både Terra og First Securities bytter begge ut to aksjer.Tandberg Television må kalles ukens heteste aksje. Den tas inn i samtlige porteføljer.De ulike porteføljene: