Ukens heteste aksjetips

Meglerhusene foretar omfattende utskiftninger i sine aksjeporteføljer. Her er ukens favoritter.

Børs

DnB Nor Markets, Terra Securities og First Securities har i dag kommet med oppdaterte ukeporteføljer. DnB Nor Markets tar inn to aksjer, men tar ingen ut, Terra bytter ut tre aksjer, mens First gir slipp på én aksje. DnB Nor Markets, Terra Securities og First Securities har i dag kommet med oppdaterte ukeporteføljer. DnB Nor Markets tar inn to aksjer, men tar ingen ut, Terra bytter ut tre aksjer, mens First gir slipp på én aksje. Ingen aksjer inngår i samtlige porteføljer, mens Eltek, RCCL og Telenor inngår i to.De ulike porteføljene:

Nyheter
Børs