Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Bergen kommune om bygging av i alt fire kunstgressbaner i Åsane og på Stemmemyren for til sammen totalt 17 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Bergen kommune om bygging av i alt fire kunstgressbaner i Åsane og på Stemmemyren for til sammen totalt 17 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.