Altinex opplyser at det ved tegningsfristens utløp var benyttet 126.734.190 tegningsretter. Dette gir 81 prosent tegning fra ikke garanterende aksjonærer. Altinex opplyser at det ved tegningsfristens utløp var benyttet 126.734.190 tegningsretter. Dette gir 81 prosent tegning fra ikke garanterende aksjonærer. Totalt har den nylig gjennomførte rettede emisjonen og fortrinnsrettsemisjonen tilført selskapet brutto 75,3 millioner kroner i ny egenkapital og likviditet.Emisjonene ble gjennomført som delelementer i selskapets finansielle strategi som blant annet skal legge til rette for at datterselskapet Altinex Oil AS skal kunne utvikle seg som et aktivt oljeselskap på norsk sokkel.Konsernsjef Olaf I. Ellingsen er meget fornøyd med emisjonene og ser resultatet som et uttrykk for aksjonærenes tro på selskapets utviklingsplaner.