Ifølge en undersøkelse fra SEB Merhant Banking venter markedsaktørene at kronen vil styrke seg både mot euro og dollar det nærmeste året. Det ventes at én euro vil koste 8,15 kroner om tre måneder og 8,00 om ett år., melder TDN Finans Ifølge en undersøkelse fra SEB Merhant Banking venter markedsaktørene at kronen vil styrke seg både mot euro og dollar det nærmeste året. Det ventes at én euro vil koste 8,15 kroner om tre måneder og 8,00 om ett år., melder TDN Finans Dollaren ventes å ligge på 6,25 kroner om tre måneder og 6,0 om ett år.For øyeblikket koster én euro 8,24 kroner, mens dollaren prises til 6,32 kroner.