Finansfolk i andre land mener Oslo Børs er Nordens «bad guy». Børsen blir ikke kvitt stempelet som Nordens fremste innsidebørs. Finansfolk i andre land mener Oslo Børs er Nordens «bad guy». Børsen blir ikke kvitt stempelet som Nordens fremste innsidebørs. Det går fram av en undersøkelse som nyhetsbladet Mandag Morgen har foretatt blant utenlandske aksjehandlere og analytikere. Mer enn halvparten av dem som har tatt stilling sier seg helt eller delvis enig i påstanden om at aksjehandel basert på innsideinformasjon er vanligere i Oslo enn ved de andre nordiske børsene.Børsens dårlige rykte koster investorene dyrt. Høyt profilerte bjellesauer forverrer situasjonen. Derfor må børsnoterte selskaper og deres rådgivere skjerpe rutinene, skriver Mandag Morgen.En liten gruppe høyt profilerte norske investorer bidrar til å forverre problemene. De er eksperter på å innhente «nyttig» informasjon og stiller villig opp som bjellesauer i selskaper som ønsker å skape blest om seg selv. Denne atferden blir lagt godt merke til utenfor landets grenser, skriver nyhetsbladet.(NTB)