- Vi er lynforbanna

- Vi føler at skuta blir plyndret, sier en rasende småaksjonær i Meditron.

Børs

Ålesunds-investoren Steinar Lausund maner til aksjonæropprør i Meditron. Ålesunds-investoren Steinar Lausund maner til aksjonæropprør i Meditron. - Vi er lynforbanna. Vi føler at skuta blir plyndret. Jeg er villig til å bruke mye midler på å finne ut hvor pengene våre er blitt av og ikke minst hvem som er ansvarlig, sier Lausund til Finansavisen.- Når et selskap brenner 20-30 millioner kroner i løpet av et år, uten at ledelsen har klar formening om neste års drift, blir det jo helt vanvittig. Dette kan ikke ha skjedd på lovlig vis, sier Lausund.Over 1.000 småaksjonærer har tapt pengene på Meditron. Flere av disse har hyret inn advokatfirmaet Schjødt til å vurdere muligheten for en offentlig granskning av pengebruken i Meditron.Etter det Finansavisen erfarer, ønsker Medi-Stim å overta Meditron, snarere det fremførbare underskuddet på rundt 130 millioner kroner. Prisen skal være om lag tre øre per aksje, noe som priser virksomheten til én million kroner.

Nyheter
Børs