Warrens aksjetips

Tallknuseren Peter Warren tar en titt på forventningene til børsåret 2005.

Børs

Av avisspaltene kan vi lese at en rekke aksjeeksperter spår at 2005 blir et normalår. Det ar fått Peter Warren i WarrenWicklund reagere. Av avisspaltene kan vi lese at en rekke aksjeeksperter spår at 2005 blir et normalår. Det ar fått Peter Warren i WarrenWicklund reagere. - "Normalåret" er av disse definert som et år hvor børsen stiger 10-15 prosent. Hvorfor man definerer dette som et "normalår" er ikke opplagt for oss. Dette forankret i at det er bare ett av de 22 siste årene hvor børsen har steget mellom 10 og 15 prosent. Tenker man på "gjennomsnittsår" er dette også for høyt. Siden 1990 er nemlig den gjennomsnittlige årlige avkastningen på Oslo Børs på 8,26 prosent.10-15 prosentville dermed kvalifisere som et "godt" år og ikke et "normalår", sier Warren.- Et alternativ til ønsketenkning vil være å studere hva som har skjedd etter tilfeller hvor markedet har steget over 130 prosent på rundt to år. Studerer man rullerende avkastninger over de siste 22 årene finnes det totalt 193 slike daglige observasjoner. Av disse er avkastningen det påfølgende året faktisk negativ i 157 (81 prosent) av tilfellene. Gjennomsnittet (eller "normalåret") for de 193 observasjonene var en nedgang på 14 prosent, mens gjennomsnittsavkastningen målt over kun årene med kursfall var på -21 prosent, sier Warren.- Hva kan vi så slutte av dette? Siden en oppgang på 10-15 prosent kun har inntruffet i mindre enn 5 prosent av observasjonene er det opplagt at dette ikke er en "normalavkastning". Videre er det fire ganger så sannsynlig at året etter slike oppganger ender i minus enn i pluss. Dersom året blir positivt er riktignok en avkastning mellom 10 prosent og 15 prosent absolutt mulig, men dette er ikke den statistiske forventningsverdien. Den er faktisk på ((157 X -21%)+(36 X 14%))/193 = -14%. Dette vil derfor være korrekt å betegne som et "normalår". Det andre er som sagt ønsketenkning, men hva er galt med det? For ordens skyld; dette er ment som en faktaopplysning og ikke som et markedssyn, avslutter Warren.

Nyheter
Næringsliv