Gjødselkonsernet Yara var det selskapet som hadde den mest vellykkede børsintroduksjonen i fjor, mens dataselskapet Axxessit hadde den minst heldige starten på Oslo Børs. Det viser en undersøkelse som kommunikasjonsbyrået Argument har gjort. Gjødselkonsernet Yara var det selskapet som hadde den mest vellykkede børsintroduksjonen i fjor, mens dataselskapet Axxessit hadde den minst heldige starten på Oslo Børs. Det viser en undersøkelse som kommunikasjonsbyrået Argument har gjort. I løpet av 2004 ble 22 nye selskaper notert på Oslo Børs, noe som er flere enn på mange år.Av en spørreundersøkelse som Argument har gjort blant 18 av nykommerne på børsen og blant sentrale aktører i aksjemarkedet fremgår at svært få børsintroduksjoner (IPOer) oppfattes som vellykket av markedsaktørene. - Dette står i skarp kontrast selskapenes egen oppfatning, 78 prosent av de nye selskapene selskapene på børsen mener at deres egen børsintroduksjon har vært vellykket, sier arbeidende styreformann Per Arne Totland i Argument.Yara fremstår i underøkelsen som den mest vellykkede IPO på Oslo Børs i 2004. Hele 71 prosent av markedsaktørene i undersøkelsen gir Yaras børsintroduksjon karakteren 'svært vellykket'. Også Camillo Eitzen og Aker Kværner får gode karakterer for sine IPOer.Svakest i klassen er dataselskapet Axxessit. Hele 67 prosent av markedsaktørene i undersøkelsen gir deres IPO karakteren svært lite vellykket. Også Findexa og Active 24 får lite rosende omtale for sine børsintroduksjoner.