Teller AS har inngått ny avtale med EDB Business Partner om kjøp av programvare og driftstjenester for sin kortvirksomhet. Avtalen er en forlengelse av eksisterende avtale og har en varighet på 1,5 år. Avtalens kontraktsverdi er på om lag 30 millioner kroner. Teller AS har inngått ny avtale med EDB Business Partner om kjøp av programvare og driftstjenester for sin kortvirksomhet. Avtalen er en forlengelse av eksisterende avtale og har en varighet på 1,5 år. Avtalens kontraktsverdi er på om lag 30 millioner kroner. Avtalen innebærer at EDB viderefører sine leveranser av løsninger for mottak og behandling av korttransaksjoner, MultiAcquring, og for Tellers arkivsystem. EDB skal fortsatt ha ansvaret for videreutvikling og drift av Tellers kjernesystem. I tillegg omfatter avtalen kjøp av nettverksløsninger og nye sikkerhetsløsninger for smartkort (EMV).Teller er Norges største innløser av internasjonale kort, og behandlet i fjor over 72 millioner transaksjoner.