Seks analytikere TDN Finans har snakket med venter ifølge dn.no i snitt at Fred. Olsen Energy legger frem et driftsresultat på minus 66,7 millioner kroner i 4. kvartal. Seks analytikere TDN Finans har snakket med venter ifølge dn.no i snitt at Fred. Olsen Energy legger frem et driftsresultat på minus 66,7 millioner kroner i 4. kvartal. EBITDA er ventet til 113,2 millioner kroner.Fem av de seks analytikere har kjøpsanbefaling, den siste sier hold. Kursmålene varierer mellom 85 og 120 kroner.Fred. Olsen Energy legger frem tallene for 4. kvartal tirsdag 8. februar.