Teco har de siste ukene falt tilbake nærmere 15 prosent uten at det er fremkommet nyheter rundt selskapet. På kurser oppunder åttekroner fant Corporate Advice & Research Teco billig. Teco har de siste ukene falt tilbake nærmere 15 prosent uten at det er fremkommet nyheter rundt selskapet. På kurser oppunder åttekroner fant Corporate Advice & Research Teco billig. - På kurs 6,90 er aksjen et røverkjøp, fastslås det.- Sett i lys av de siste ukers kursfall ser vi en meget god kjøpsmulighet i Teco. Seks måneders target 10 kroner, konkluderer CAR.