Tirsdag i neste uke er det Norsk Hydros tur til å legge frem tall for siste tremånedersperiode, dagen etter at Statoil gjør samme øvelse.Hydro forventes å rapportere om et lite fall i resultat før skatt i fjerde kvartal som følge av nedskrivninger på selskapets aluminiumsdivisjon, viser en undersøkelse ifølge Reuters.Fra Hydro olje- og energidivisjon er det imidlertid ventet sterke tall som følge av sterke olje- og gasspriser.Resultat før skatt ventes å bli 7,1 milliarder kroner, ned fra 7,3 milliarder ett år tidligere. Bunnlinjen ventes å vise et nettoresultat på 1,25 milliarder, ned fra 2,9 milliarder i fjor. Driftsinntektene er ventet å vise 40,65 milliarder kroner mot 34,20 milliarder i fjor. Tallene er snittestimater.