DnB Nor Markets slår fast at de siste spotslutningene i supplymarkedet i Nordsjøen er gjort på historisk spreke nivåer. DnB Nor Markets slår fast at de siste spotslutningene i supplymarkedet i Nordsjøen er gjort på historisk spreke nivåer. - Med forventninger om færre ledige fartøy utover våren, tilsier markedssituasjonen et fortsatt stramt marked både for ankerhåndteringsfartøy og PSV-er, skriver meglerhuset i dag.- Vi er positive til sektoren og har kjøpsanbefalinger på Farstad, Solstad og District Offshore, heter det videre.Ifølge meglerhuset er Solstad det selskapet markeds- og kontraktsmessig er mest eksponert for en oppgang i Nordsjøen.