Ferd Invest har i dag solgt 600.000 aksjer i Ferd Invest har i dag solgt 600.000 aksjer itil kurs 31,50 kroner. Beholdning etter salget er 2.000.000 aksjer, tilsvarende 9,1 prosent. til kurs 31,50 kroner. Beholdning etter salget er 2.000.000 aksjer, tilsvarende 9,1 prosent.